СЛУЖБА НА НСДП

ТАТЈАНА ДАМЈАНОСКА

-СЛУЖБЕНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

КОНТАКТ:

тел: 02 3238 775

маил: nsdp@nsdp.org.mk и nsdp2005@gmail.com

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство