ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА НА ОЖ

МАЈА СТОЈКОВСКА

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Маја Стојковска е родена на ден 28.05.1985 година во Тетово. Македонка.
Живее и работи во Скопје.

ОБРАЗОВАНИЕ
Основно и средно образование завршила во Скопје.
Се стекнала со високо образование на Универзитетот Св.Кирил и Методиј Скопје
2008 година дипломирала на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, насока Казнено право.
2011 година Положила Правосуден испит
2014 година положила Нотарски испит
2019 година положила Адвокатски испит

РАБОТНО ИСКУСТВО
9 години работно искуство во Нотарска канцеларија како Помошник и заменик Нотар
5 години работно искуство како адвокат во сопствена адвокатска канцеларија

ПОЛИТИЧКО ИСКУСТВО
Основач на Нова социјалдемократска парија
Актуелен советник во Општина Ѓорче Петров
Претседател на Општинската организација на НСДП-Ѓорче Петров
Претседател на комисија за правни работи на НСДП
Член на Централен одбор на НСДП
Потпреседател на Организација на жени на НСДП

ЛИЧНА И СЕМЕЈНА СОСТОЈБА
Маја Стојковска е сопруга и мајка на две деца, истовремено е и писателка и поетеса.

КОНТАКТ МЕИЛ
advokatmajastojkovska@gmail.com

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство