Надзорен одбор

1 Ненад Ивановски
2 Кристина Поповска
3 Љупчо Павловски
4 Борче Софрески
5 Мирослав Томиќ
6 Ивона Тинтоска
7 Дејан Гиевски
8 Васко Стеваноски
9 Бранко Ивановски

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство