Организациски секретар

м-р КРИСТИЈАН ТРАЈКОВСКИ

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство