Информации од јавен карактер

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (ЗСПИЈК), Нова социјалдемократска партија го овластува лицето Горан Мисовски за службено лице за посредување со информации од јавен карактер.

Директен контакт со овластеното лице може да се оствари на следниве начини:

  • тел: 02 3238 775
  • факс: 02 3290 465
  • E-mail: stojance@nsdp.org.mk / stojancem@yahoo.com

Согласно член 9 од ЗСПИЈК, листата на информации од јавен карактер е пристапна до граѓаните во просториите на НСДП во Скопје, на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.4 и на официјалната веб страница на НСДП www.nsdp.org.mk

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство