ПРЕТСЕДАТЕЛКА

МАРИЈА ТОДОРОСКА

received_10211616103141417

Член на НСДП. Родена 15.03.1958 во Кичево. Македонка. Дипломиран Професор по Биологија и Хемија, ПМФ Скопје.Претседател на Организација на жени на НСДП во Р.Македонија.Советник во Општина Ѓорче Петров 2017-2021

Активности во Општина Ѓ.Петров:

>  Претседател на комисија за образование

>  Член на комисија за еднакви можности

>  Член на комисија за верификација

Активности во НСДП:

>  Претседател на ОО НСДП Ѓ.Петров

>  Претседател на организација на жени (2016 –     )

Професионално и работно искуство:

>  Професор по Биологија и Хемија во ОУ Димитар Поп Георгиев Беровски – Скопје

– Унапредување на воспитно образовниот процес

– Moтивирање на процесот

– Aдминистративни и организациски активности

– Следење, вреднување и потикнување на трудот на учениците

– Примена на принципи и вештини

– Аналитичко – студиска работа

– Соработка со учениците и нивните организации

– Соработка со родителите

>  Сопственик на приватно претпријатие за трговија со храна и лекови со 25 год. традиција

Награди и достигнувања:

– Златен медал на саем “Aлтра Вита” – Скопје

– Новосадски Саем (еден златен и два сребрени медали)

– Златна аура на Р.Хрватска за билкарство

– Уверение за положен директорски испит

– Награда “Златна плакета” Ѓ.Петров за истражување во областа на Биологија

mtodoroska@yahoo.com

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство