СОВЕТНИЧКА – ЦЕНТАР

ЕЛЕНА БОШЕВСКА

-Член на Советот на општина Центар – Скопје

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство