Централен одбор на НСДП

 1. Емил Николовски
 2. Марија Бошковска Јанковски
 3. Звонко Самарџиоски
 4. Зоран Георгиевски
 5. Соња Мираковска
 6. Тамара Баара
 7. Александар Бошковски
 8. Марјан Дамјановски
 9. Бранко Ивановски
 10. Ласто Вучиќ
 11. Зоран Маневски
 12. Фросина Стевановиќ
 13. Сунчица Јосифова
 14. Благојче Јаќимовиќ
 15. Венцо Вуинов
 16. Гончо Атанасов
 17. Ѓорги Џабирски
 18. Томе Неделковски
 19. Оливер Досевски
 20. Рајна Јаќимова
 21. Влатко Ристовски
 22. Душан Ѓорѓиев
 23. Мики Милковски
 24. Зоран Марковски
 25. Бобан Спиров
 26. Роберт Славуевич
 27. Димче Николов
 28. Владимир Клинчаров
 29. Јосиф Стојанов
 30. Даниела Ивановска
 31. Дајана Мукаетова
 32. Јулијана Цековска
 33. Владимир Ристески
 34. Филип Стојчески
 35. Сашо Димовски
 36. Стеван Талески
 37. Глорија Блажеска
 38. Зоран Мурџев
 39. Драги Крстев
 40. Горан Трајковски
 41. Гордана Кожуварова
 42. Зоран Георгиев
 43. Горан Михајловски
 44. Горан Чамовски
 45. Борче Петкоски
 46. Сашо Настески
 47. Боривој Секулоски
 48. Марјан Трајаноски
 49. Петар Шапе
 50. Благоја Грозданоски
 51. Александар Котески
 52. Илче Нестороски
 53. Тони Ефремоски
 54. Славко Јанкоски
 55. Бобан Лекоски
 56. Тони Трпчевски
 57. Панче Филипоски
 58. Ристе Спасовски
 59. Илинка Кољозова
 60. Ненад Арсовски
 61. Катерина Младеновска
 62. Никола Дамјановски
 63. Ексо Јанаќиевиќ
 64. д-р Наауф Баара
 65. Петар Гроздановски
 66. Мелани Атанасовска
 67. Елена Бошевска
 68. Лиридона Алиу
 69. Елизабета Ангелеска
 70. Михаела Стојановска
 71. Маја Стојковска
 72. Маја Пејчиновска
 73. Петар Маџаров
 74. Александар Шумански
 75. Јасмина Јовановска
 76. Весна Стојанова

        

        

        

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство