Централен одбор на НСДП

 1. Емил Николовски
 2. Марија Бошковска Јанковски
 3. Звонко Самарџиоски
 4. Зоран Георгиевски
 5. Соња Мираковска
 6. Тамара Баара
 7. Александар Бошковски
 8. Стојанче Манев
 9. Миле Климоски
 10. Марјан Дамјановски
 11. Марија Тодоровска
 12. Роберт Диковски
 13. Марјан Младеновски
 14. Бранко Ивановски
 15. Ласто Вучиќ
 16. Зоран Маневски
 17. Фросина Стевановиќ
 18. Сунчица Јосифова
 19. Катерина Богдановиќ
 20. Благојче Јаќимовиќ
 21. Милош Зафировски
 22. Венцо Вуинов
 23. Гончо Атанасов
 24. Игор Поповски
 25. Ѓорги Џабирски
 26. Сашко Јовановски
 27. Томе Неделковски
 28. Оливер Досевски
 29. Рајна Јаќимова
 30. Влатко Ристовски
 31. Душан Ѓорѓиев
 32. Мики Милковски
 33. Зоран Марковски
 34. Бобан Спиров
 35. Роберт Славуевич
 36. Димче Николов
 37. Владимир Клинчаров
 38. Јосиф Стојанов
 39. Даниела Ивановска
 40. Дајана Мукаетова
 41. Јулијана Цековска
 42. Владимир Ристески
 43. Филип Стојчески
 44. Сашо Димовски
 45. Стеван Талески
 46. Глорија Блажеска
 47. Зоран Мурџев
 48. Драги Крстев
 49. Горан Трајковски
 50. Гордана Кожуварова
 51. Зоран Георгиев
 52. Емилија Стојановска
 53. Горан Михајловски
 54. Горан Чамовски
 55. Борче Петкоски
 56. Сашо Настески
 57. Боривој Секулоски
 58. Марјан Трајаноски
 59. Петар Шапе
 60. Благоја Грозданоски
 61. Александар Котески
 62. Илче Нестороски
 63. Тони Ефремоски
 64. Славко Јанкоски
 65. Бобан Лекоски
 66. Петре Новески
 67. Тони Трпчевски
 68. Панче Филипоски
 69. Ристе Спасовски
 70. Даниела Јовановска
 71. Илинка Кољозова
 72. Ненад Арсовски
 73. Катерина Младеновска
 74. Никола Дамјановски
 75. Ексо Јанаќиевиќ
 76. д-р Наауф Баара
 77. Петар Гроздановски
 78. Мелани Атанасовска
 79. Елена Бошевска
 80. Лиридона Алиу
 81. Елизабета Ангелеска
 82. Михаела Стојановска
 83. Маја Стојковска
 84. Билјана најдовска
 85. Маја Пејчиновска
 86. Петар Маџаров
 87. Александар Шумански
 88. Јасмина Јовановска
 89. Весна Стојанова

        

        

        

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство