Централен одбор на НСДП

 1. Емил Николовски
 2. Марија Бошковска Јанковски
 3. Звонко Самарџиоски
 4. Ненад Ивановски
 5. Зоран Георгиевски
 6. Соња Мираковска
 7. Милица Беслаќ
 8. Тамара Баара
 9. Александар Бошковски
 10. Биљана Зефиќ
 11. Зорица Апостолска
 12. Стојанче Манев
 13. Миле Климоски
 14. Марјан Дамјановски
 15. Марија Тодоровска
 16. Соња Ѓорѓиевска
 17. Роберт Диковски
 18. Марјан Младеновски
 19. Бранко Ивановски
 20. Памела Иванова
 21. Ласто Вучиќ
 22. Зоран Маневски
 23. Фросина Стевановиќ
 24. Сунчица Јосифова
 25. Катерина Богдановиќ
 26. Благојче Јаќимовиќ
 27. Милош Зафировски
 28. Стојан Арменски
 29. Владимир Трајковски
 30. Кирил Гајдов
 31. Венцо Вуинов
 32. Гончо Атанасов
 33. Игор Поповски
 34. Ѓорги Џабирски
 35. Сашко Јовановски
 36. Томе Неделковски
 37. Елена Бакалович
 38. Оливер Досевски
 39. Виктор Атанасовски
 40. Ратко Павловски
 41. Влатко Ристовски
 42. Душан Ѓорѓиев
 43. Мики Милковски
 44. Зоран Марковски
 45. Бобан Спиров
 46. Роберт Славуевич
 47. Димче Николов
 48. Владимир Клинчаров
 49. Јосиф Стојанов
 50. Даниела Ивановска
 51. Дајана Мукаетова
 52. Јулијана Цековска
 53. Владимир Ристески
 54. Филип Стојчески
 55. Сашо Димовски
 56. Стеван Талески
 57. Цветанка Ѓеоргиевска
 58. Зоран Мурџев
 59. Драги Крстев
 60. Горан Трајковски
 61. Гордана Кожуварова
 62. Зоран Георгиев
 63. Емилија Стојановска
 64. Горан Михајловски
 65. Горан Чамовски
 66. Борче Петкоски
 67. Сашо Настески
 68. Боривој Секулоски
 69. Марјан Трајаноски
 70. Петар Шапе
 71. Благоја Грозданоски
 72. Александар Котески
 73. Илче Нестороски
 74. Тони Ефремоски
 75. Славко Јанкоски
 76. Бобан Лекоски
 77. Петре Новески
 78. Тони Трпчевски
 79. Панче Филипоски
 80. Ристе Спасовски
 81. Даниела Јовановска
 82. Илинка Кољозова
 83. Ненад Арсовски
 84. Катерина Младеновска
 85. Никола Дамјановски
 86. Ексо Јанаќиевиќ
 87. Кристина Поповска
 88. д-р Наауф Баара
 89. Петар Гроздановски
 90. Мелани Атанасовска

        

        

        

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство