Програма

ПРОГРАМА НА НСДП 2022 – 2026 ГОДИНА-ПЕТТИ КОНГРЕС

—————————————————————————————————————-

ИЗБОРНА ПРОГРАМА – ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020

—————————————————————————————————————-

ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА НА НСДП – ЧЕТВРТ КОНГРЕС 2018

 

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство