Програма

ОДЛУЧНО И ЧЕСНО!

Изборна програма на НСДП за  парламентарните избори 2020 година.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство