Извршен одбор на НСДП

1.Горан Мисовски – претседател

2.м-р Мики Милковски – генерален секретар

3.Соња Мираковска – потпретседателка

4.Зоран Маневски – потпретседател

5.Јулијана Цековска – потпретседателка

6.Драги Крстев – потпретседател

7.др. Венцо Вуинов – Организационен секретар

8.Марјан Дамјановски – Секретар за меѓународна соработка

9.Марија Бошковска Јанковски

10.др. Тамара Баара

11.Емил Николовски

12.Мелани Атанасовска

13.Благојче Јаќимовиќ

14.Оливер Досевски

15.Бобан Спиров

16.Владимир Клинчаров

17.Зоран Георгиев

18.Борче Петковски

19.Петар Гроздановски

20. Панче Филиповски

21.Тони Ефремовски

22.Фросина Стевановиќ

23.Емилија Стојановска

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство