ЦЕНТРАЛЕН ОДБОР НА ОЖ

ЦЕНТРАЛНИОТ ОДБОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЖЕНИТЕ НА НСДП

Реден број Општина Име и Презиме
1.    Скопје Емилија Бошковска
2.      Скопје Наташа Ташовска
3.      Скопје Снежана Поп Манчева
4.      Скопје Илинка Кољозова
5.      Скопје Силвана Ивановска
6.      Скопје Маја Стојковска
7.      Скопје Магдалена Сековска
8.      Скопје Михаела Стојановска
9.      Скопје Весна Стојанова
10.   Скопје Татјана Дамјаноска
11.   Куманово Соња Радојковиќ
12.   Куманово Катерина Ангеловска
13.   Штип Невенка Спирова
14.   Штип Елизабета Величкова
15.   Штип Даниела Славуевиќ
16.   Кочани Љубица Карајанков
17.   Крива Паланка Гордана Ристовска
18.   Виница Едита Спасовска
19.   Виница Габриела Атанасова
20.   Лозово Марија Спасова
21.   Зелениково Јелена Бакаловиќ
22.   Ранковце Симка Крстовска
23.   Припел Наташа Темелкоска
24.   Прилеп Роза Велкова
25.   Кавадарци Дајана Мукаетова
26.   Кавадарци Цветанка Ѓурева
27.   Битола Гордана Сековска
28.   Битола Лидија Илиевска
29.   Охрид Радмила Тасеска
30.   Охрид Милена Грозданоска
31.   Крушево Татјана Нане Миленкоски
32.   Гостивар Сара Јанкоска
33.   Врапчиште Бора Јанакиески
34.   Јегуновце Олгица Трпчевска
35.   Кичево Зорица Папазоска
36.   Кичево Јелена Цветкоска

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство