Анкетни листови за имотна состојба

1.ГОРАН МИСОВСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП- (АНКЕТЕН ЛИСТ)

2.МИКИ МИЛКОВСКИ – ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НСДП (АНКЕТЕН ЛИСТ)

3.СОЊА МИРАКОВСКА – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА НА НСДП (АНКЕТЕН ЛИСТ)

4.ЗОРАН МАНЕВСКИ – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП – (АНКЕТЕН ЛИСТ)

5.ДРАГИ КРСТЕВ – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП – (АНКЕТЕН ЛИСТ)

6.ЈУЛИЈАНА ЦЕКОВСКА – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА НА НСДП – (АНКЕТЕН ЛИСТ)

7.ВЕНЦО ВУИНОВ – ОРГАНИЗАЦИСКИ СЕКРЕТАР НА НСДП – (АНКЕТЕН ЛИСТ)

8.МАРЈАН ДАМЈАНОВСКИ – СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА НСДП – (АНКЕТЕН ЛИСТ)

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство