ИЗВРШЕН ОДБОР НА ОЖ

Реден број Име и презиме
1. Фросина Стевановиќ- претседателка
2. Маја Стојковска-потпретседателка
3. Емилија Бошковска
4. Гордана Ристовска
5. Дејана Мукаетова
6. Гордана Сековска
7. Наташа Темелковска
8. Наташа Ташовска

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство