Организација на жени

Извршен Одбор на Организација на Жени на НСДП

1. Илинка Кољозова- Кисела Вода

2. Александра Петковска- Кичево

3. Маја Насковска- Куманово

4. Виолета Цветановска- Аеродром

5.Јулијана Цековска- Прилеп

6.Тања Ѓуровска- Битола

7. Рајна Пешевска- Кочани

8. Соња Мираковска- Скопје

9. Зорица Апостолска- Скопје

10. Биљана Зефиќ- Скопје

11.Марија Бошковска- Јанковски- Скопје

12.Тамара Баара- Симоновска- Скопје

Надзорен Одбор на Организација на Жени на НСДП

1. Милица Беслаќ- Кисела Вода

2. Лидија Коруновска- Ѓорче Петров

3. Десанка Блажевска- Ѓорче Петров

4. Снежана Маневска- Куманово

5. Јамина Николовска- Ранковце

Претседател на Организација на Жени на НСДП

– Марија Тодороска

Потпретседател на Организацијата на Жени на НСДП

– Илинка Кољозова

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство