ДИРЕКТОР НА АДИССДП

ЗОРАН ГЕОРГИЕВ – МИКША

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство