СОВЕТНИК – ГРАД СКОПЈЕ

Зоран Георгиевски

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство