ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИОТ ИЗБОРЕН ШТАБ НА НСДП – ОХРИД

2 март, 2024

Денес, 2.3.2024 година во 12 часот во хотел Милениум НСДП – Нова социјалдемократска партија го промовираше ОИШ на ОО на НСДП – НСДП Охрид, Милена Грозданоска, претседателката на НСДП-Охрид и советник во Советот на општина Охрид е назначена за шеф на ОИШ, а секретарот на НСДП-Охрид, Александар Котески е назначен за заменик шеф на ОИШ.

На промоцијата присуствуваа претседателот на Нова Социјалдемократска Партија Горан Мисовски, генералниот секретар и шеф на ЦИШ Мики Милковски, заменикот шеф на ЦИШ Зоран Ѓорѓиев, потпретседателката Соња Мираковска, потпретседателот Драги Крстев секретарот за меѓународна соработка Марјан Дамјановски.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство