Професионалните војници на АРМ изоставени од најавените покачувања на платите на безбедносните сили

20 април, 2015

Соопштение за медиумите и јавноста:

nsdp-logo1

Изоставањето на професионалните војници на АРМ, како дел од безбедносните структури задолжени за чување на територијалниот интегритет и суверенитет на државата, од најавените покачувања на платите на безбедносните сили кои се дел од МВР, ја разјаснува намерата на премиерот Груевски да си „купи“ лојалност и поддршка во институциите со репресивен капацитет во моментите кога е соочен со длабоко поткопан легитимитет и во потрага на сила која ќе го брани режимот, а не територијалниот интегритет на државата.

Приоритетите и намерите на Груевски стануваат за НСДП уште појасни ако се знае дека една од најсилните светски економии, Германија, има 298 полицијаци на сто илјади жители, а Македонија 500 на истиот број жители, што зборува дека највеното покачување на платите не соодветствува со силината на македонската економија, туку на авторитарни и репресивни политички рефлекси кај владеачката елита, која не може да се помири со потребата за нејзино заминување од власта. Кон истите потези  прибегнуваше и Слободан Милошевиќ, полицијата му беше една од најсилните потпори во одбраната на својот режим, но сепак и таа не успеа да го спаси од заминувањето од  власта.

Во овој контекст на прибегнување кон зајакнување на репресивните елементи на системот во услови кога економијата е на колена, нужна реалност станува запоставувањето и девалвирањето на припадниците на АРМ. Нивното понижување оди до таа мерка што треба да се радуваат на донации од странска држава на униформи и обувки, а истовремено од буџетот да се одвојуваат средства за таинстевни и сомнителни набавки на скапа опрема за МВР.

Делигитимирањето и отсуството на демократски капацитети создаде ситуација во која одржувањето на државните капацитети за одбрана на територијалниот интегритет и суверинитет се поткопува на сметка на трошењето на огромни буџетски средва за зајакнување репресивната кондиција на полицијата.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство