ПЕНДАРОВСКИ во Чаир, Чучер Сандево и Бутел

29 март, 2014

Пендаровски: Решен сум да ги искористам сите надлежности на претседателот на државата, за да ги заштитам интересите на граѓаните на Република Македонија, на сите граѓани на оваа земја, без разлика на политичката, националната, верската или друга припадност.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство