Организацијата на жени на НСДП со поддршка за првиот фонд за парична помош на жени жртви на насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина

8 јуни, 2020

Организацијата на жени на НСДП со подршка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство која го отвори првиот фонд за парична помош на жени жртви на насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина – Интервентен женски фонд. Отворањето и промоцијата на фондот се случи во рамките на глобалната кампања „16 дена активизам против насилство врз жените“ во 2017 година.

Идејата за ваков фонд постои одамна, особено земајќи го предвид фактот што голем дел од жените жртви не го пријавуваат насилството и не ја напуштат насилната врска поради економската ситуација и недоволната финансиска моќ да ги покријат сите трошоци. Одлуката за отворањето на овој фонд дојде по донацијата од страна на претходниот градоначалник на општина Центар, Андреј Жерновски, кој за 8 Март (2017 година), на Националната мрежа ѝ донираше 90.000 денари – средства пренаменети од осмомартовската прослава. Оваа донација е и првата донација во Фондот.

Фондот е наменет за помош на жени кои се жртви на насилство и кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Иницијалната помош е за обезбедување медицинска документација, извештаи од специјалисти, ангажирање адвокат до моментот на добивање бесплатна правна помош, како и други итни мерки за поддршка на жената да излезе од насилната врска.

Националната мрежа има изготвено критериуми за тоа кој би можел да добие средства од фондот, како и за процесот на доделување на средствата. Критериумите се регулирани во Правилник за користење на средствата од Интервентниот Женски Фонд.

За полнење на фондот, покрај повикот до локалната самоуправа и до приватните фирми, Националната мрежа ги повикува и сите физички лица кои сакаат да помогнат на жените жртви на насилство, да донираат на следниве броеви за донации:

А1 – 143 477
Телеком – 143 300
Жиро сметка: 200003247799194 – Стопанска банка АД Скопје

Насилството врз жените не е индивидуален, повремен акт на лошо однесување. Тоа е системско, структурно и длабоко вкоренето во историските односи на нееднаквост помеѓу мажите и жените. Овој пристап значи насилство насочено кон жената само затоа што таа е жена, или пак насилство кое несразмерноги ги погодува жените. Семејното насилство е само една од формите низ кои се манифестира насилство врз жените. Не постои оправдување за каква било форма на насилство врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство.

🚩 Понеделник – како нов почеток, како слобода, како солидарност! Убав ден за поддршка на преживеаните од насилство со донирање во Интервентниот Женски Фонд!
Донирај на:
📳 А1 – 143 477
📳 Телеком – 143 300
🔴 Жиро сметка – 200003247799194
Стопанска банка АД Скопје
ℹ️ Прочитај повеќе за фондот на: bit.ly/интервентенфонд

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство