ФОТОГАЛЕРИЈА (ПРВ ДЕЛ): ШЕСТИ КОНГРЕС НА НСДП – НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

26 март, 2024

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство