(ФОТО): ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИОТ ИЗБОРЕН ШТАБ НА НСДП ВО КАВАДАРЦИ

7 февруари, 2024

Владимир Клинчаров е изменуван за ШЕФ на Изборниот штаб на НСДП Кавадарци.
Љупчо Настов е именуван за секретар на ОИШ на НСДП Кавадарци.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство