(ФОТО): ОТВОРАЊЕ НА ПАРТИСКИ ПРОСТОРИИ НА ОПШТИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НСДП ЛОЗОВО

27 јули, 2023

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство