(ФОТО) МИТИНГ: ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

19 мај, 2015

graganite_za_makedonija

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство