ЗОРАН ГЕОРГИЕВ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НСДП ВО ИЕ.5

10 април, 2014

Кандидатот за пратеник г-дин Зоран Георгиев од 5 Изборна Единица од НСДП и Коалицијата заедно со подпретседателот на НСДП проф. г-дин Николче Ацевски, секретарот на ОО – НСДП Битола г-дин Никола Дамјановски и претседателот на ЛК НСДМ – Битола г-дин Филип Ивановски, ги посетија и остварија средби во текот на денешниот ден со раководствата на следните општински организации:
ОО НСДП – Демир Хисар, МО НСДП – Бучин, ОО НСДП – Крушево, ОО НСДП – Кичево, ОО НСДП – Охрид, ОО НСДП – Струга, МО НСДП – Боротино.
На средбата во ОО НСДП – Кичево, присуствуваше и кандидатот за пратеник од СДСМ, Д-р г-ѓа Билјана Настеска од градот Кичево.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство