За уште подобар резултат во вториот круг и за конечни промени

25 април, 2014

Освоените 330.000 гласови во првиот круг се поттик за уште подобар резултат во вториот круг и за конечни промени во Република Македонија – собир на граѓани во Штип и Велес

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство