ВТОР КОНГРЕС НА НСДП

17 октомври, 2009

10prva 11vtora 12cetvrta 13treta 14petta 15 16sesta 20 21 22 23 24 25 26NSDP II KONGRESII 19 20 21 22 23 24 25 26 10prva 11vtora 12cetvrta 13treta 14petta 15 16sesta

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство