(ВИДЕО) Петковски: Пријавата за оддавање државна тајна е доказ дека аудио снимките се автентични

3 април, 2015

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство