ВИДЕО: КРАТКО ВИДЕО ЗА НСДП – ПЕТТИ КОНГРЕС НА НСДП

4 јуни, 2022

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство