(ВИДЕО) ГРАЃАНСКИ КОНЦЕПТ – СТЕВО ВО ВЕЛЕС

30 март, 2014

Во држава каде што нема напредок нема ни иднина ни перспектива. Ни за младите ни за возрасните. Ние возрасните треба да создаваме шанса за вас

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство