ТАМАРА БААРА УЧЕСТВУВАШЕ НА ДЕБАТАТА ВО КАМПОТ НА СЛОБОДАТА НА ТЕМА „Сами да одлучуваме за сопствената иднина – улогата на политичките подмладоци“

30 јуни, 2015
Во Кампот на слободата пред Владата на РМ се одржа дискусија на тема:
“Сами да одлучуваме за сопствената иднина – улогата на политичките подмладоци”
Во дискусијата учествуваа претседателите на политичките подмладоци и тоа:
– Стефан Богоев, претседател на СДММ
– Тамара Баара, претседателка на НСДМ
– Џабир Доко, претседател на младината на Партија за движење на Турците
– Стефан Миноски, претседател на ЛИДЕМ
– Мурат Мустафа, младина на Движењето за национално единство на Турците

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство