Стево во Крушево, Кривогаштани, Долнени и Прилеп

10 април, 2014
Да им кажеме “Не, благодарам“ и да продолжиме заеднички напред кон подобра Македонија #Промени

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство