Стево во Кичево и Македонски Брод

8 април, 2014

Македонија на сите граѓани, а не на малкумина е мојот концепт!

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство