ГОЛЕМ ГРАЃАНСКИ СОБИР: Стево пречекан како претседател, пет минути непрекинати овации

6 април, 2014

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство