Стево Пендаровски биографски ТВ спот

4 април, 2014

mzp

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство