Соња Мираковска на средби со компании и граѓани во Радовиш

29 јуни, 2020

Денеска во Радовиш бевме во посета на фабриката Металпромет, која денеска претставува една модерна метало-преработувачка компанија која е специјализирана во повеќе области од оваа дејност.

Поразговаравме со раководниот кадар и вработените. Развојот на домашните компании е еден од нашите врвни приоритети.

Деценискиот проблем со рестрикцијата на вода во населба Куклевица – Радовиш станува минато.

Главните градежни работи на капиталниот проект со кој се обезбедува питка вода во текот на целата година се завршени. Завршен е резервоарот од 600м3.

Направени се 6.5 к.м нов цевковод и заменети се старите азбесно-цементни цевки.

Нашите проекти стигаат до граѓаните.

#Можеме #СДСМ #НСДП

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство