ПРВОМАЈСКИ МАРШ

1 мај, 2010

DSC_4683 DSC_4572 DSC_4579 DSC_4581 DSC_4584 DSC_4588 DSC_4624 DSC_4628 DSC_4630 DSC_4632 DSC_4637 DSC_4664 DSC_4666 DSC_4669 DSC_4672 DSC_4680

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство