ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРЕН ШТАБ НА ОО НСДП КРИВА ПАЛАНКА

4 март, 2024

Влатко Ристовски е назначен за Шеф на Општинскиот изборен штаб на НСДП во Крива Паланка, а за заменик на шефот на ОИШ назначен е Дејан Пејчиновски.


На отворањето ќе присуствуваа претседателот на НСДП – Нова социјалдемократска партија Горан Мисовски, генералниот секретар на Нова Социјалдемократска Партија и шеф на Централниот изборен штаб Мики Милковски, заменикот шеф на ЦИШ Зоран Георѓиев, потпретседателите Соња Мираковска и Зоран Маневски, меѓународниот секретар Марјан Дамјановски.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство