ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРЕН ШТАБ НА ОО НСДП КИЧЕВО

5 март, 2024

Борче Петкоски назначен за Шеф на Општинскиот изборен штаб на НСДП во Кичево, а за заменик на шефот на ОИШ назначен е Сашо Настески.


На отворањето ќе присуствуваа претседателот на НСДП – Нова социјалдемократска партија Горан Мисовски, генералниот секретар на Нова Социјалдемократска Партија и шеф на Централниот изборен штаб Мики Милковски, потпретседателката, Соња Мисовска и меѓународниот секретар Марјан Дамјановски.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство