ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРЕН ШТАБ НА ОО НСДП ГАЗИ БАБА

6 март, 2024

Иван Трајковски е назначен за Шеф на Општинскиот изборен штаб на НСДП во Гази Баба, а за заменик на шефот на ОИШ назначен е Лиридон Јакупи.

На отворањето ќе присуствуваа претседателот на НСДП – Нова социјалдемократска партија Горан Мисовски, генералниот секретар на Нова Социјалдемократска Партија и шеф на Централниот изборен штаб Мики Милковски, координаторот на РИШ за И.Е. 2 Благојче Јаќимовиќ, потпретседателот Зоран Маневски, меѓународниот секретар Марјан Дамјановски.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство