ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРЕН ШТАБ И ОТВОРАЊЕ НА ПАРТИСКИ ПРОСТОРИИ НА НСДП ОО РАНКОВЦЕ

1 март, 2024

Вчера, 29 февруари 2024 година (четврток) во 20.30 часот, во село Петралица, општина Ранковце (на магистралниот пат кај вулканизер “Цепи-лепи”) НСДП – Нова социјалдемократска партија отвори партиски простории, штаб за изборите 2024 година.

На отворањето присуствуваа претседателот на Нова Социјалдемократска Партија Горан Мисовски и генералниот секретар Мики Милковски, потпретседателите Соња Мираковска и Зоран Маневски, секретарите Др. Венцо Вуинов и Марјан Дамјановски, претседателот на СДСМ Ранковце, Даниел Крстевски и поранешните градоначалници на општина Ранковце Трајче Давидовски и Момчило Алексовски.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство