Претседателство на НСДМ

  1. Наум Шикоски-Охрид
  2. Лазар Костов-Кавадарци
  3. Марјан Трајановски-Кичево
  4. Кристина Трајковска-Карпош
  5. Јордан Мирчески-Прилеп
  6. Драган Танески-Гостивар
  7. Марија Спасовска-Куманово
  8. Даниел Крстовски-Ранковце
  9. Миливој Дубовина-Битола

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство