ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НСДП ТИТО ПЕТКОВСКИ ЈА ПОТПИША ИСТАМБУЛСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ

25 ноември, 2016

1 2

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство