НА ПРАТЕНИЧКАТА МИРАКОВСКА И КОМИСИЈАТА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ НА СОБРАНИЕТО БЕШЕ ВРАЧЕНА НАГРАДА ОД NDI ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ДЕМОКРАТИЈАТА

16 септември, 2023

По повод Денот на демократијата и 40 години постоење на NDI, од кои 30 години во Р.С.Македонија, Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собрание на Република Северна Македонија чиј претседател е пратеничката и потпретседателка на НСДП – Нова социјалдемократска партија Соња Мираковска, доби награда за развој на демократијата за спроведената надзорна расправа и донесување на измените на Законот за матична евиденција.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство