ПЕНДАРОВСКИ во Конче, Радовиш, Василево, Босилово, Ново Село и Струмица

30 март, 2014

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство