Пендаровски: Иванов е кочничар на реформите, веднаш на почетокот од мандатот ќе ги потпишам законите што тој намерно ги кочи

26 април, 2019

Изјава за медиуми,Стево Пендаровски, заеднички кандидат за претседател
Скопје, 25.04.2019

Почитувани граѓани,

Ѓорге Иванов свесно ги кочи процесите кои се од витален интерес за граѓаните. Иванов, неосновано одбива да потпише укази за десеттина закони и со тоа нанесува директна штета на стотици илјади граѓани во нашата земја.

Додека јас зборувам за тоа како да ги задржиме младите дома и да им обезбедиме услови да основаат дом и семејство во својата татковина, Иванов одбива да го ратификува Законот за субвенционирање на станбените кредити, на јавноста познат како “Купи куќа, купи стан“ и со тоа на младите им ја ускратува можноста да ги користат новите, исклучително поволни кредити и дополнителни субвенции за купување на сопствен дом.

Додека јас зборувам за родова еднаквост и право на сопствен избор, Иванов ја враќа жената назад. Тој одбива да го потпише указот на Законот за прекин на бременоста, и со тоа им го ускратува правото на жените за безбеден прекин на бременоста и слободниот избор на жената самостојно да одлучува за сопственото тело и живот.

Додека јас повикувам на обединување, еднакви права и можности и достоинствен живот за сите, Иванов поддржува дискриминација. Со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација кој Иванов одбива да го потпише за прв пат со закон се заштитуваат лицата со попреченост, различен полов идентитет, различна сексуална ориентација.

Ако зборуваме за судството, Иванов е главниот кочничар и најголемиот виновник за неспроведување на реформите во судството во земјава. Тој не го потпишува Законот за судовите и Законот за управни спорови и со тоа не дозволува да се утврдат јасни и прецизни постапки за разрешување на судии, дисциплинска одговорност, како и именување и унапредување на судии.

Бидејќи Иванов не го потпишува Законот за прекршоци, граѓаните сѐ уште плаќаат повисоки казни. Новиот Закон за прекршоци директно влијае на буџетот на граѓаните бидејќи истиот предвидува опомена пред казна, но и намалување на казните за високи 75%.

И економскиот напредок на земјата е блокиран од Иванов, затоа што не го ратификува Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Новиот закон значително би ги олеснил процедурите, но и би го зголемил бројот на компаниите кои можат да аплицираат и добијат државна поддршка за развој на бизнисот.

Новиот Закон за енергетика кој Иванов исто така одбива да го потпише, предвидува замена на фосилни горива со енергија добиена од обновливи извори. Со тоа, Иванов ги занемарува едни од најгорливите прашања во нашето општество, заштита на животна средина и здравјето на луѓето.

Иванов не го потпишува ниту Законот за тутун. Со тоа, на повеќе од 150.000 членови на над 40.000 семејства кои живеат од тутунот, им го ускратува правото да ги искористат придобивките од новиот Закон за тутун, а ги има многу.

Врховниот командант на вооружените сили на нашата земја одбива да го потпише и Законот за измена и дополна на Законот за служба во армијата. Новиот Закон овзоможува, јавната администрација директно и без оглас да превземе лица кои до својата 45 година и служеле на армијата, а поседуваат потребни квалификации за одредено работно место.

Иванов го блокира и: Законот за практиканство, Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, Законот за регистрирање на готовински плаќања, Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, Закон за електронско управување и електронски услуги, Закон за централен регистар на население….

Почитувани граѓани, гласот за Силјановска е глас за новиот Иванов. Нив ги интересираат само партиските интереси, а со тоа директно ги оневозможуваат основните човекови права на нашите граѓани.

Ако ја добијам вашата доверба, првиот ден од мојот претседтелски мандат ќе ги потпишам овие закони но и сите други кои се од највисок интерес за граѓаните.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство