ОТВОРАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИЗБОРЕН ШТАБ НА НСДП ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 2 ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

13 март, 2024

ОТВОРАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИЗБОРЕН ШТАБ НА НСДП ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 2 ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ.
ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРЕН ШТАБ НА НСДП – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство