Оперативен секретар

petar_grozdanovski

 

ПЕТАР ГРОЗДАНОВСКИ

Роден 11.07.1989 год. во Охрид, Р.Македонија.

Завршува основно и средно образование, економски асистент во УСО„Св. Климент Охридски“.

Апсолвент на Машински факултет- Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, насока термичко инженерство.

Својот прв политички ангажман го започнува во 2005г. во НСДП. Избран за член на Извршниот одбор на НСДМ-Охрид, а на Првиот конгрес на НСДМ, 10 октомври 2009, избран за член на Централниот одбор на НСДМ.

На Петтата седница на Централниот одбор на НСДМ е избран за Оперативен секретар на НСДМ.
Имам учествувано на повеќе семинари и обуки од невладиниот сектор.

Се служи со англиски јазик.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство