ОДЛУЧНО И ЧЕСНО! ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА НСДП ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА

11 јуни, 2020

ОДЛУЧНО И ЧЕСНО!

Изборна програма на НСДП за  парламентарните избори 2020 година.

НСДП на парламентарните избори 2020 година настапува како дел од предизборната коалиција „МОЖЕМЕ“.
НСДП заедно со останатите коалициони партнери подготвуваат заедничка изборна програма во која се инкорпорирани дел од програмските определби, идеи и проекти на НСДП.

Но како и на сите претходни парламентарни избори, така и за парламентарните избори 2020 година НСДП изготви и испечати и своја сеопфатна Изборна програма.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство