НЕМА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ИДНИНАТА, ЗЕЛЕНИКОВО Е ЗА ЕВРОПСКА МАКЕДОНИЈА

27 април, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство